วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

Because you are important person in my life....


        I know...
        Every path in your life.
        You can walk alone.

        But I walk with you is better.
        Because you are 
important person in my life.
        More than important  my life.

        ผมรู้นะ...

        ว่าทุกๆเส้นทางในชีวิตของคุณ

        คุณสามารถเดินเพียงลำพังได้

        แต่ให้ผมเดินไปกับคุณด้วยจะดีกว่า

        เพราะว่าคุณคือคนสำคัญในชีวิตผม

        สำคัญกว่าชีวิตของผม...


ที่มา: T.Nattapol

ในความทุกข์จะมีความสุขซ้อนไว้เสมอ

In distress will always 
have a happiness hidden.
ในความทุกข์จะมีความสุขซ้อนไว้เสมอ


                                                 ที่มา: T.Nattapol

ถ้าคุณคิดถึงผม.....If you miss me.
That you do not keep me in your mind.

ถ้าคุณคิดถึงผม
แสดงว่าคุณไม่ได้เก็บผมไว้ในใจของคุณ


ที่มา: T.Nattapol

รับฟังด้วยใจ
มิฟังคำว่ารักที่เพียงออกจากปากที่ให้ไว้  

.......แต่ขอรับฟังด้วยใจ ♥

....โดยใช้การยืนยันจากกาลเวลาที่ผูกพันและมั่นคง


จากเด็กปากกว้าง 

อ้อมกอดเอื้ออารี
เพียงส่งอ้อมกอดด้วยความเอื้ออารี

ก็อาจชุบชีวีของใครคนหนึ่ง....
ที่ซึ่งกำลังหลงทาง...ให้ย่างก้าวไกลได้อีกหลายวัน

จากเด็กปากกว้าง 

อ้อมกอดใจ


อ้อมกอดใจจากใครคนหนึ่งที่ไกลห่าง..
แม้มิมีคำใดที่ซึ้งและอ่อนหวาน

แต่ก็ไม่ทำให้ทรมาน...ร้าวรานจิต...
เท่าอ้อมกอดรักของคนใกล้ชิดที่ไม่ภักดี

จากเด็กปากกว้าง 

อ้อมกอดรัก
อ้อมอกจากคนที่เคยให้เช็ดนํ้าตา.....

มีคุณค่าน่าจดจำ.......มากกว่า การพูดเอาใจใด-ใด จากใครทั้งปวง